921/6-7 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7589070-7 แฟกซ์ 02-7589078
Email : pands1995@gmail.com
เปิดบริการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.