• ท่อแสตนเลสมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ
  • ท่อเงากลมและสี่เหลี่ยมสแตนเลส และข้องอเงา
  • ท่อสแตนเลสฟู้ดเกรด (ใช้กับอาหาร) และอุปกรณ์เชื่อมฟู้ดเกรด
 
ท่อมีและไม่มีตะเข็บ
ท่อเงากลม
ท่อสี่เหลี่ยม
 
 
ท่อเงาขนาดต่างๆ
ท่อฟู้ดเกรด
อุปกรณ์เชื่อมฟู้ดเกรด