• แบน / เพลากลม / เพลาสี่เหลี่ยม / เพลาหกเหลี่ยม / ฉาก / และรางตัวซีสแตนเลส
 
แบน
เพลากลม
เพลาสี่เหลี่ยม
 
 
เพลาหกเหลี่ยม
ฉาก
ฉาก
 
   
รางตัวซี รางตัวซี