• ปะเก็นอุตสาหกรรม ทั้งเทปลอน/กราไฟต์/ ยาง/ปะเก็นเชือกถัก/ปะเก็นผ้า/แอสเบสตอส
 
ปะเก็นเทปลอน
ปะเก็นกราไฟต์
ปะเก็นแอสเบสตอส
 
 
ปะเก็นเชือกถัก
ปะเก็นผ้า